Binärt addition

Vid addition finns enkla regler att följa upp:

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10 (decimalt 2)
1 + 1 + 1 = 11 (decimalt 3)

Exempel 1 – Addera 10010101 + 10000110

  28 27 26 25 24 23 22 21 20
  256 128 64 32 16 8 4 2 1
     
Bärare 1 1 Decimalt
1 0 0 1 0 1 0 1 149
+ 1 0 0 0 0 1 1 0 134
Resultat 1 0 0 0 1 1 0 1 1 283

Observera att resultatet är korrekt, 149 + 134 = 283 men denna addition har ett överflödsfel. De ursprungliga siffrorna har åtta binära siffror men svaret har nio binära siffror. Detta kallas för ”overflow” som kan orsaka att ett program kraschar eller att man får ett oväntat resultat.

Övning 1

 1. 12 + 12
 2. 02 + 12
 3. 12 + 102
 4. 112 + 12
 5. 10102 + 1012

Lösning

 1. 12 + 1= 102
 2. 02 + 1= 12
 3. 12 + 102  = 112
 4. 112 + 1= 1002
 5. 10102 + 101
  27 26 25 24 23 22 21 20
  128 64 32 16 8 4 2 1
  1 0 1 0
  + 1 0 1
  1 1 1 1
 6. 11002 + 1100
  27 26 25 24 23 22 21 20
  128 64 32 16 8 4 2 1
  1 1
  1 1 0 0
  + 1 1 0 0
  1 1 0 0 0