Filsystem

Ett filsystem är ett sätt att ordna ett lagringsutrymme i hanterbara enheter eller filer som oftast är sorterade i någon katalogstruktur.

Filsystemet används främst för lagring, sökning och strukturering av filer och mappar. Utan ett filsystem så skulle datorns information (program, filer, mappar etc.) på hårddisken bestå av en enda klump av information som skulle vara nästintill omöjlig att tyda då det varken finns en början eller ett slut på respektive fil. Varje grupp data heter därför ”fil” och och ur ett logiskt perspektiv kallas detta för ett filsystem.

Det finns många olika typer av filsystem där varje system har olika strukturer, egenskaper, säkerhet och logik. Till exempel så kan vissa filsystem vara skapta efter specifika applikationer. Ex: ”ISO 9660” filsystemet är gjort för optiska diskar.

Filsystemet kan användas till olika typer av lagringsenheter som använder olika typer av media. Den vanligaste i dagsläget är hårddisken men också flashminnet och optiska diskar (CD/DVD) är vanliga idag.

Några vanliga men olika filsystem är:

FAT – För alla Windows och MS-DOS (max 4GB filstorlek)

NTFS – För Windows

Ext2, Ext3, Ext4 – För Linux och Mac

exFAT – Windows och Mac

  (ext4/ntfs)
Filsystemet består av olika lager, mellan 2 – 3 stycken.

Det första lagret kallas för det logiska filsystemet/logical file system som ansvarar för interaktionen mellan användaren och applikationerna.

Det andra lagret kallas för det fysiska filsystemet/physical file system som koncentrerar sig på fysiska operationer gällande lagringsenheterna, den processar fysiska ”blocks” genom läsning eller skrivning

Det tredje lagret kallas för det virtuella filsystemet/virtual file system som tillåter stöd för flera instanser av det fysiska filsystemet. (Se kap. ”Virtuella maskiner”)