Decimalt till hexadecimalt

En enkel regel att följa upp. Heldelen delas med 16 och decimaldelen multipliceras med 16.

Exempel 1 – Konvertera 25410 till hexadecimalt

Operation Resultat Multiplikation Modulus Hexadecimalt Anteckningar
254 / 16 15.875 0.875 x 16 14 E
15 /16 0 0 x 16 15 F
Värden läses från botten till toppen
Svar FE16

 Exempel 2 – Konvertera 112810 till hexadecimalt

Operation Resultat Multiplikation Modulus Hexadecimalt Anteckningar
1128 / 16 70.5 0.5 x 16 8 8
70 / 16 4.375 0.375 x 16  6 6
4 / 16 0 0.25 x 16 4 4
Svar 46816

Exempel 3 – Konvertera 25.62510 till hexadecimalt

Operation Resultat Multiplikation Modulus Hexadecimalt Anteckningar
25 / 16 1.5625 0.5625 x 16  9 9
1 / 16 0 0.0625 x 16 1 1
.
0.625 x 16 10 A
Svar 19.A16