Tekniska termer

Under arbete:

Vad menas med Multithreading?

Vad menas med Multiprocessing

Vad menas med thread (tråd)

Vad menas med Hyper Threading?

Vad menas med multikörning?

Vad menas med FSB?

Vad menas med process

Vad menas med multitasking?

Vad menas med kärna i en CPU?

Vad menas med flerkärnig CPU?