Övningar

Konvertera följande decimaltal till binära och hexadecimala tal:

 1. 108
  108 / 2 = 54,0 heltaldel är 54, rest 0
  54 / 2 = 27,0 heltaldel är 27, rest 0
  27 / 2 = 13,5 heltaldel är 13, rest 1
  13 / 2 = 6,5 heltaldel är 6, rest 1
  6 / 2 = 3,0 heltaldel är 3, rest 0
  3 / 2 = 1,5 heltaldel är 1, rest 1
  1 / 2 = 0,5 heltaldel är 0, rest 1
  Resultat 10810 = 0110 11002 = 6C16
 2. 4848
  4848 / 2 = 2424,0 heltaldel 2424, rest 0
  2424 / 2 = 1212,0 heltaldel 1212, rest 0
  1212 / 2 = 606,0 heltaldel 606, rest 0
  606 / 2 = 303,0 heltaldel 303, rest 0
  303 / 2 = 151,5 heltaldel 151, rest 1
  151 / 2 = 75,5 heltaldel 75, rest 1
  75 / 2 = 37,5 heltaldel 37, rest 1
  37 / 2 = 18,5 heltaldel 18, rest 1
  18 / 2 = 9,0 heltaldel 9, rest 0
  9 / 2 = 4,5 heltaldel 4, rest 1
  4 / 2 = 2,0 heltaldel 2, rest 0
  2 / 2 = 1,0 heltaldel 1, rest 0
  1 / 2 = 0,5 heltaldel 0, rest 1
  Resultat: 484810 = 0001 0010 1111 00002 = 12F016
 3. 9000
  9000 / 2 = 4500,0 heltaldel 4500, rest 0
  4500 / 2 = 2250,0 heltaldel 2250, rest 0
  2250 / 2 = 1125,0 heltaldel 1125, rest 0
  1125 / 2 = 562,5 heltaldel 562, rest 1
  562 / 2 = 281,0 heltaldel 281, rest 0
  281 / 2 = 140,5 heltaldel 140, rest 1
  140 / 2 = 70,0 heltaldel 70, rest 0
  70 / 2 = 35,0 heltaldel 35, rest 0
  35 / 2 = 17,5 heltaldel 17, rest 1
  17 / 2 = 8,5 heltaldel 8, rest 1
  8 / 2 = 4,0 heltaldel 4, rest 0
  4 / 2 = 2,0 heltaldel 2, rest 0
  2 / 2 = 1,0 heltaldel 1, rest 0
  1 / 2 = 0,5 heltaldel 0, rest 1
  Resultat: 900010 = 0010 0011 0010 10002 = 232816

Konvertera följande binära tal till hexadecimala och decimala tal:

 1. 1000011000
  10000110002 = 0010 0001 10002 = 21816 = 2 * 162 + 1 * 161 + 8 * 160 = 512 + 16 + 8 = 53610
 2. 10000000
  100000002 = 1000 00002 = 8016 = 8 * 161 + 0 * 160 = 128 + 0 = 12810
 3. 101010101010
  1010101010102 = 1010 1010 10102 = AAA16 = 10 * 162 + 10 * 161 + 10 * 160 = 2560 + 160 + 10 = 273010

Konvertera följande hexadecimala tal till binära och decimala tal:

 1. ABCDE
  ABCD16 = 1010 1011 1100 1101 11102 = 10 * 164 + 11 * 163 + 12 * 162 + 13 * 161 + 14 * 160 = 655360 + 45056 + 3072 + 208 + 14 = 703 71010
 2. 1234
  123416 = 0001 0010 0011 01002 = 1 * 163 + 2 * 162 + 3 * 161 + 4 * 160 = 4096 + 512 + 48 + 4 = 466010
 3. 80F
  80F16 = 1000 0000 11112 = 8 * 162 + 0 * 161 + 15 * 160 = 2048 + 0 + 15 = 206310

Konvertera följande decimaltal till binära motsvarigheter:

  1. 19.2510
   Heltaldelen 19 och decimaldelen .25
   19 / 2 = 9,5 heltal 9, rest 1
   9 / 2 = 4,5 heltal 4, rest 1
   4 /2 = 2,0 heltal 2, rest 0
   2 / 2 = 1,0 heltal 1, rest 0
   1 / 2 = 0,5 heltal 0, rest 1
   1910 = 0001 00112
   0,25 * 2 = 0,5 heltal 0
   0,5 * 2 = 1,0 heltal 1
   .25 = .10
   19,2510 = 0001 0011.102
  2. 123.45610
   Heltaldelen 123 och decimaldelen .456
   123 /2 = 61,5 heltal 61, rest 1
   61 / 2 = 30,5 heltal 30, rest 1
   30 / 2 = 15,0 heltal 15, rest 0
   15 / 2 = 7,5 heltal 7, rest 1
   7 / 2 = 3,5 heltal 3, rest 1
   3 / 2 = 1,5 heltal 1, rest 1
   1 / 2 = 0,5 heltal 0, rest 1
   12310 = 0111 10112
   ,456* 2 = 0,912 heltal 0
   ,912 * 2 = 1,824 heltal 1
   ,824 * 2 = 1,648 heltal 1
   ,648 * 2 = 1,296 heltal 1
   ,296 * 2 = 0,592 heltal 0
   ,592 * 2 = 1,824 heltal 1
   ,824 * 2 = 1,648 heltal 1
   ,648 * 2 = 1,296 heltal 1
   123.45610 =0111 1011.0111011101112