Hexadecimalt talsystem

Dagens datorer arbetar med flera antal binära tal till exempel 8, 16, 32 vilket gör det svårt för oss att både läsa och skriva utan att göra fel. Ett vanligt sätt att hantera detta problem är att ordna de binära numren i grupper av fyra bitar. Dessa grupper på 4-bitar använder ett annat talsystem som heter Hexadecimalt talsystem.

Med fyra bitar kan genereras 16 kombinationer av ettor och nollor.

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

”Hexadecimal” eller helt enkelt ”hextet” använder bas 16 och det är ett populärt val för att representera långa binära värden eftersom deras format är ganska kompakt och mycket lättare att förstå jämfört med de långa binära strängarna 1 och 0.

Eftersom basen är 16 används 16 olika siffror från 0 till 9 och A, B, C, D, E, F.

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Positionstalsystem

Ett talsystem som decimalt, binärt och hexadecimalt är positionstalsystem i vilket varje position har ett specifikt värde.

Decimalt ….. 1010 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
1000000 100000 10000 1000 100 10 1
Binärt ….. 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
Hexadecimalt 1610 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160
16777216 1048576 65536 4096 256 16 1